Nieuwe verstrengde energienorm goedgekeurd: welk label moet jouw woning halen tegen 2030?

In een wereld die steeds meer aandacht besteedt aan duurzaamheid en energietransitie, heeft de Vlaamse regering onlangs een grote stap gezet. Begin december werd de minimale energienorm voor woningen definitief goedgekeurd, wat deel uitmaakt van het grotere Europese renovatieplan. Met een ambitieus doel voor ogen wil Vlaanderen haar gebouwenbestand koolstofneutraal maken tegen 2050.

Eerder deze maand bereikten het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord over de energieprestaties van gebouwen. Nieuwe gebouwen moeten tegen 2030 koolstofneutraal zijn, en er wordt gestreefd naar een versnelde renovatiegolf. Opvallend is dat Vlaanderen hier al een stap verder gaat: nieuwe gebouwen moeten vanaf 2025 fossielvrij zijn, vijf jaar eerder dan de Europese norm. Bovendien geldt in Vlaanderen sinds dit jaar een renovatieverplichting tot label D voor verkochte woningen, met een ambitieus verstrengingspad richting label A tegen 2040.

Naast de langetermijndoelstellingen voor 2050 heeft de Vlaamse regering onlangs een minimale energienorm ingevoerd die in 2030 van kracht wordt. Deze norm, onderdeel van de technische verslagen van woningcontroleurs, beoordeelt de veiligheid, gezondheid, en kwaliteit van woningen. Hieronder een overzicht.

Open en halfopen woningen

Bron: VEKA + Vl. overheid
In 2030 moet elke halfopen en vrijstaande woning energielabel E (of beter) scoren. Vanaf 2035 is dat label D en bij start 2040 is het verplichte label C.

Rijwoningen en appartementen

Bron: VEKA + Vl. overheid
Rijwoningen en appartementen moeten vanaf 2030 label D scoren en in 2035 is dat label C

Bij het niet behalen van deze doelstellingen en het juiste energielabel, zal de woning ingeschikt verklaard worden door de burgemeester van de gemeente waarin deze woning zich bevindt. Ook lopende huurcontracten van woningen die niet voldoen, zullen door de vrederechter nietig verklaard worden. Minder goed nieuws voor een huurder, die de woning meteen zal moeten verlaten. De verhuurder zal de ontvangen huurgelden terug moeten overmaken aan de vertrekkende huurder. Elke woning zonder EPC zal ook een inbreuk zijn op de categorie II, wat maakt dat de woning ongeschikt wordt verklaard.

Vlaanderen renoveert sneller dan Europa

Terwijl Europa zich richt op een renovatiegolf, heeft Vlaanderen haar minimale energienormen verscherpt en versneld. Het streven naar goed scorende energielabels en de gevolgen van inbreuken worden cruciale elementen in het waarborgen van duurzaamheid en energie-efficiƫntie in de Vlaamse woningmarkt. Huiseigenaren krijgen de komende jaren de tijd om hun woningen aan te passen aan deze normen. Zo niet, dreigt een woning ongeschikt verklaard te worden.

Terug naar overzicht