Verduidelijking rond het verplichte asbestinventari-satieattest bij verkoop woning of gebouw ouder dan 2001

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2040 volledig asbestveilig te zijn. Dit impliceert dat eigenaars van een woning of pand ouder dan 2001 bij verkoop in het bezit moeten zijn van een verplicht asbestinventarisatieattest. Dit attest rapporteert waar in het gebouw asbest te vinden is en in welke staat de asbest zich bevindt. Ook krijg je tips hoe je asbest veilig kan beheren of verwijderen. Eigenaars van een gebouw ouder dan 2001 zullen in 2032 over een verplicht attest moeten beschikken. Hoe zal dit allemaal concreet in z’n werk gaan? We leggen het hieronder uit!
Wat moet je weten over het asbestattest?

° Eigenaars die in het bezit zijn van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar moeten over een asbestattest beschikken. Enkel wanneer het grondoppervlakte betreft die kleiner is dan 20m², is dit niet vereist.

° Verhuurders die in het bezit zijn van een asbestattest, zijn wettelijk verplicht een kopie te bezorgen aan de huurder van hun pand.

° OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) kan pas een asbestattest aanleveren indien er een onderzoek en inventarisatie plaatsvond. Deze inspectie dient te gebeuren door een asbestdeskundige. Deze zal de inventarisatie uitvoeren volgens de voorschriften die zijn opgesteld door OVAM.

° Zelf mag je geen asbestinventaris opmaken. Je bent verplicht om hiervoor een gecertificeerd asbestdeskundige aan te schrijven. Voor de afgifte van een asbestinventarisasbest wordt een teruggave voorzien. Hoeveel dit precies zal zijn, moet nog definitief vastgelegd worden door een ministerieel besluit.

° OVAM schat dat er tussen 2022 en 2040 elk jaar zo’n 210 000 asbestattesten opgemaakt zullen worden. Deze raming omsluit zowel nieuwe attesten als actualisaties.

Beheer asbestinventarissen
Wanneer vastgoedmakelaars een constructie met risicobouwjaar verkopen of verhuren, hebben zij steeds inzage in de databank die alle asbestinventarissen beheert. Hierdoor weet men meteen of er sprake is van een (nog geldig) attest.
Hoe lang is een asbestinventarisatieattest geldig?
Inventarisatieattesten zullen tien jaar geldig zijn. Let op: als de (risico)toestand in een pand met asbestattest wijzigt, is de eigenaar wettelijk verplicht het attest te laten updaten. Wanneer er sprake is van een dringend risico, kan een asbestexpert zeggen welke risiciobeheersmaatregelen moeten genomen worden. Als deze maatregelen niet voor de afgifte van het attest verwezenlijkt werden, zal de asbestdeskundige de geldigheidsduur van het attest begrenzen.
Wanneer starten de reglementen rond asbestinventarisatie?
Vanaf 1 juli 2022 gaan de bepalingen betreffende de inventarisatie van asbest van kracht. Vanaf dan zijn eigenaars formeel verplicht informatie rond het beheer van asbest te delen. Wanneer een voorlopige verkoopsovereenkomst wordt ondertekend vanaf 1 juli 2022, ben je verplicht een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Als er voor 1 juli 2022 een onderhandse verkoopsovereenkomst ondertekend werd, ben je niet verplicht een attest aan te vragen.
Maar wat met de gemeenschappelijke delen bij de verkoop van een appartement?

De verkoper van een appartement is wettelijk verplicht een asbestattest voor enerzijds het appartement en anderzijds de gemeenschappelijke delen te overhandigen aan de koper. Net zoals bij opmaak van het EPC voor de gemeenschappelijke delen, zal er ook gewerkt worden met een apart asbestinventarisatieattest op niveau van de mede-eigendom. Indien je een asbestattest voor gemeenschappelijke delen aanvraagt, krijg je iets meer tijd. Vanaf 1 mei 2025 ben je als eigenaar vereist om over een asbestinventarisatieattest voor de gemeenschappelijke delen te beschikken.


Terug naar overzicht