Wat betekent het nieuwe AREI voor u?

Er zit een opmerkelijke verandering aan te komen in de vastgoedmarkt. Vanaf 1 juni 2020 treedt namelijk het nieuwe AREI in werking, ofwel het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties. De nieuwe versie van dat reglement zal een zekere impact hebben op de verkoop van bestaand vastgoed. Dat komt omdat de elektrische installatie van een woning binnenkort aan strengere voorwaarden moet voldoen vooraleer het wordt goedgekeurd. Vooral de gewijzigde regels inzake de brandbeveiliging springen in het oog. En dat kan meespelen in de beslissing van kandidaat-kopers.

Kortweg is de elektrische installatie een geheel van alle elektrische aansluitingen in een woning. Denk aan elektriciteitskabels, schakelaars, de meterkast en stopcontacten die een pand voorzien van elektriciteit. Heel deze elektrische installatie mag pas in werking worden gesteld zodra deze gekeurd is door het AREI. Want een fout in de installatie kan grote gevaren met zich meebrengen zoals een kortsluiting met brand of elektrocutie tot gevolg.

Maar het huidige AREI is opgesteld in 1981, bijna 40 jaar oud dus. Er drong zich dus een dringende vernieuwing op. En ook omdat de technologieën in de vastgoedmarkt de laatste decennia zodanig geëvolueerd zijn. Daarom besloot de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie recent om het AREI te herstructureren en fouten uit het verouderde reglement van elektrische installaties te corrigeren.

Gestructureerde maatregelen
Maar wat betekenen die nieuwe maatregelen nu juist voor u? Wel, één van meest opvallende wijzigingen gaan over de voorzorgsmaatregelen tegen brand. Die maakt dat een keuring van een elektrische installatie aan de nieuwe, strengere standaarden moet voldoen. Nieuwe standaarden betekent soms ook dat er een grotere financiële kost aanhangt. Daarnaast is er een belangrijk euvel verholpen voor het plaatsen van zonnepanelen met een elektriciteitsvermogen tot 30 kilovoltampère. Dit zal in de toekomst normaal makkelijker verlopen.
Maar de voornaamste reden waarom de maatregelen geherstructureerd werden, is om de leesbaarheid en bruikbaarheid van het reglement te vergemakkelijken. Waar het reglement nu heel onduidelijk omschreven is, moet het in de toekomst makkelijker worden om aan de regels aan uit te kunnen. Het reglement zal ook worden onderverdeeld in drie thematische boeken: installaties op laagspanning, installaties op hoogspanning en installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
Impact op verkoop
Maar de aangescherpte regels zullen waarschijnlijk ook een effect hebben op de haalbaarheid van een geslaagd keuringsattest. En dat is belangrijk voor een kandidaat-koper van een woning. Is er een elektrische installatie slecht aan toe, dan zal er zwaar geïnvesteerd moeten worden om alsnog goedgekeurd te worden. Hierdoor bestaat de kans dat kandidaat-kopers twee keer zullen nadenken bij de aankoop van een woning.

Het is alvast een bepaling waarbij vastgoedkantoren rekening moeten houden bij toekomstige huisbezoeken. Het is aan de makelaar om kandidaat-kopers op de hoogte te stellen van het nieuwe AREI indien een elektrische installatie moet hersteld worden. Bij Immo Liv’it volgen we dit soort zaken op de voet, waardoor we iedereen de juiste informatie kunnen verschaffen.

Terug naar overzicht