D-day voor het asbestattest: heb jij een attest nodig voor je woning?

Morgen is het D-day voor heel wat mensen die een eigendom willen verkopen. Want vanaf 23 november 2022 ben je als verkoper verplicht om over een asbestattest te beschikken als de bouw van je pand dateert van voor 2001. Maar niet alleen deze mensen zullen dit attest moeten voorzien: elke eigenaar van een woning gebouwd voor 2001 moet vanaf 2032 ook over een asbestattest beschikken.

Wij geven je snel nog zeven nuttige antwoorden op de meest gestelde vragen over het asbestattest.
1. Wie moet er een asbestattest hebben vanaf 23/11/2022?

Kan je de volgende puntjes allemaal afvinken? Dan zal je vanaf morgen moeten beschikken over het attest.

  • je bent eigenaar van een (deel van) gebouw dat gebouwd is voor 2001
  • de oppervlakte van het pand is 20m² of meer
  • het gebouw is toegankelijk
  • je verkoopt de woning

2. Wat is de kostprijs van een asbestattest?
Hier is geen sluitend antwoord op gezien de asbestdeskundigen de prijs zelf bepalen van de asbestinventarisatie. Maar de expert moet deze wel uitvoeren volgens de opgelegde inspectieprotocollen. Factoren die de prijs zullen bepalen: omvang van het gebouw en terrein, ouderdom en de renovatiegraad van het pand en ten slotte het aantal monsternames die nodig zullen zijn voor het attest.

3. Waar moet ik een attest aanvragen?
Dit kan alleen bij een gecertificeerde asbestdeskundige en momenteel zijn er een 200-tal. Gezien de onevenwichtige verhouding van het aantal experts en de grote vraag aan attesten, zal je als verkoper geduld moeten hebben. Momenteel duurt het een aantal weken tussen de aanvraag van een attest en het verkrijgen van het eigenlijke asbestattest.

Verkoop je je woning samen met Immo Liv'it, dan regelen wij de afspraak met de asbestdeskundigen zodat jij dit niet hoeft te doen. Ons kantoor heeft een uitstekende samenwerking met professionele partners voor het uitvoeren van deze inventarisaties. 

4. Mijn woning werd reeds in verkoop gezet voor 23/11/2022, maar de woning is nog niet verkocht. Wat als er een overeenkomst is met een mogelijke koper enkele dagen na 23 november 2022?
Dan zal je als verkoper moeten wachten op het afleveren van het asbestattest gezien de potentiële koper van je pand op de hoogte moet gebracht worden van de asbestinventarisatie voor de compromis wordt getekend. Dat wil zeggen dat de verkoop van je woning heel even vertraagd zal worden tot OVAM het attest heeft bezorgd.

5. Mag ik een opschortende voorwaarde opnemen in de compromis voor het asbestattest?
Neen, dat is onmogelijk gemaakt door de wetgever.

6. Hoe verloopt het proces van een asbestinventarisatie?

  • Een eerste taak is dat de expert alle informatie van het pand moet ontvangen van het pand. Met deze info gaat de deskundige aan de slag voor een vooronderzoek en een voorbereiding op de expertise ter plaatse.
  • De duur van de inspectie zelf is afhankelijk van de omvang van het pand en de te onderzoeken oppervlaktes. De expert zal ter plaatse alle gegevens rechtstreeks ingeven in een digitale databank.
  • Na het plaatsbezoek zal de deskundige alle resultaten van het labo ontvangen en een finaal rapport opmaken en zodus het asbestattest aanvragen.

7. Wat als ik een appartement verkoop dat gebouwd is voor 2001? Heb ik dan ook een asbestattest nodig voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw?
Ook dan heb je een attest nodig van de privatieve delen (lees: het appartement zelf, niet de gemeenschappelijke delen). De deadline voor een attest van de gemeenschappelijke delen vat aan op 1 mei 2025.

Is het na het lezen van dit artikel nog niet allemaal duidelijk en ga je je eigendom op korte termijn verkopen? Wij helpen je graag verder en geven je alle noodzakelijke informatie wat betreft het asbestattest.

Terug naar overzicht