Een handig overzicht: wel of niet vergunningsplichtig?

Wat als er een handig overzicht zou bestaan van bouwwerken waaruit je kan afleiden of je wel of geen stedenbouwkundige vergunning nodig hebt? Voor velen is dit zoeken naar een speld in een hooiberg, maar wij proberen je alvast een beknopte en overzichtelijke samenvatting te schetsen. Heel belangrijk om weten: een stedenbouwkundige vergunning is de regel, een vrijstelling hierop vormt eerder de uitzondering.

Als je van plan bent om je woning te renoveren of een constructie bij te bouwen, dan heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. In feite heb je voor alle bouwwerken een vergunning nodig. Zo ook voor afbraakwerken, de aanleg van verhardingen, ontbossing van percelen, reliëfwijzigingen of bepaalde gebruikswijzigingen van de grond. Is er geen vergunning nodig? Dan is dit een uitzondering op de regel.

Hieronder vind je een algemene opsomming van zaken waar een vergunning nodig is.

 • de aanleg van een weg of wijziging ervan
 • het verbouwen, uitbreiden, herbouwen of afbreken van een gebouw of constructie
 • het bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen op een grond
 • de bestemming wijzigen van (een deel van) een onroerend goed
 • gebruik wijzigen van een onroerend goed
 • het aantal entiteiten in een bestaand gebouw wijzigen
 • ontbossen
 • het reliëf van een perceel aanzienlijk wijzigen
 • elke ingreep aan hoogstammige bomen of bomen die op een bewaarlijst staan, ontginning of vegetatie wijzigen in een door de overheid beschermd gebied
 • een grond die gebruikt wordt als opslagplaats, parkeerplaats en als standplaats voor 1 of meer mobiele inrichtingen die bewoond kunnen worden
 • voor het aanleggen, herinrichten of wijzigen van recreatieve terreinen (bv. zwembaden, tennisterreinen, golf- of padelterrein, ...)

Vrijstelling of meldingsplicht

Moet je maar een aantal kleine werken uitvoeren, dan is de kans groot dat je een vrijstelling voor vergunning hebt. Het is wel belangrijk dat deze bouwwerken niet strijdig zijn met de geldende reglementering. Bovendien is er bij een vrijstelling wel een melding dat de werken aan een vergund (woon)gebouw moeten gebeuren of in de directe omgeving ervan. Dit binnen een straal van 30 meter. Pas op, het is mogelijk dat de lokale overheid strengere regels heeft opgelegd waar je je aan moet houden.

Om gemakkelijk te weten te komen of je in aanmerking komt voor een vrijstelling of alleen maar een meldingsplicht hebt, klik je op deze link: lijst vrijstelling of meldingsplicht. Vallen onder deze noemer: tuinhuis, carport, serre, zonnepanelen/boilers, reclameborden 'te koop' of 'te huur', ... Let wel, zullen er stabiliteitswerken plaatsvinden? Dan moet je een architect inschakelen, ook al is er enkel een meldingsplicht.

Case: veranda bouwen

Veel mensen willen een uitbreiding van de eigen woning door bijvoorbeeld de aanbouw van een gezellige veranda. Maar wat moet je dan doen? Is er een stedenbouwkundige vergunning nodig? Of eerder een melding of is er een vrijstelling?

Als je voldoet aan een aantal basisvoorwaarden, dan kan je meestal met de meldingsplicht werken. 

 • max 40m²
 • niet hoger dan 4 meter
 • mag de functie van de woning en het aantal entiteiten niet wijzigen
 • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens, in de achtertuin 2 meter
 • indien tegen een aanpalend pand gebouwd, mag er tegen de perceelsgrens gebouwd worden. Maar de scheidingsmuur mag niet gewijzigd worden en de bouwdiepte mag maar even ver reiken dan het aanpalende gebouw.

Zijn er dan ook geen stabiliteitswerken nodig? Dan is een melding zonder architect gebruikelijk. Zo is er geen architect nodig bij het bouwen van een veranda met volgende kenmerken: kleiner is dan 40 m², uit minstens 75% glas bestaat, een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 m, een nokhoogte heeft van maximaal 4,5 m.

Twijfel je alsnog? Raadpleeg dan zeker het omgevingsloket of neem contact met ons op voor meer informatie.

Terug naar overzicht