Ik kocht een pand! Wat met het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing?

Kocht je net een pand? Ben je je hoofd aan het breken over de verdeling van het kadastraal inkomen (ki) en de onroerende voorheffing (ov) tussen de verkoper van het pand en jezelf? Wat gebeurt er als het kadastraal inkomen erg hoog is? Kan je dit aanvechten? Immo Livit zet het voor jou op een rij!

Het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing zijn geen synoniemen

In de volksmond wordt vaak gesproken over het kadastraal inkomen dat nog vereffend moet worden, maar eigenlijk is dit niet correct en verwijst deze uitspraak naar de onroerende voorheffing die nog betaald moet worden. Het kadastraal inkomen is namelijk een fictieve inkomst van een pand. De onroerende voorheffing verwijst naar de gewestelijke belasting die op basis van het kadastraal inkomen berekend wordt. Daarbovenop kan je ook nog een personenbelasting betalen op het kadastraal inkomen.

Wat met aangiftes voor het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing?

Je hoeft geen aangifte te doen voor de onroerende voorheffing, want dit wordt op automatische wijze voor jou gedaan. Ieder jaar ontvang je een aanslagbiljet met vermelding van het gewest waarop jouw pand gelegen is.
Wel dien je aangifte te doen voor de belastingen. Tenzij er sprake is van een gezinswoning, dien je het kadastraal inkomen wél te vermelden in de jaarlijkse belastingaangifte. Gaat het over een tweede verblijf óf een woning die je verhuurt (aan iemand die dit pand niet gebruikt voor zijn/haar beroep uit te oefenen)? In dat geval wordt de belasting berekend op het kadastraal inkomen x 1,4. In andere gevallen, wordt de belasting niet berekend op basis van het kadastraal inkomen, maar is dit wel belangrijk voor de berekening van de belastbare inkomsten.

Hoe wordt het kadastraal inkomen verdeeld in het jaar waarin je het pand aankocht?

Moet je het kadastraal inkomen vermelden in je belastingaangifte? Geef dan de specifieke periode op wanneer je eigenaar werd van het huis. Kocht je bijvoorbeeld een huis in maart 2021, dan moet je in het jaar 2021 het kadastraal inkomen voor negen maanden opgeven. Niet onbelangrijk: je bent pas eigenaar wanneer de eigendomsoverdracht plaatsvond. Deze datum komt niet altijd overeen met de tijd dat je het pand in gebruik nam.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend in het jaar waarin je het pand aankocht?

Bij de onroerende voorheffing is dit anders. Deze is volledig verschuldigd aan de eigenaar van het desbetreffende jaar. Stel: je koopt een huis in april 2021, dan is de onroerende voorheffing volledig voor de verkoper van het pand, want hij was nog eigenaar op 1 januari 2021. Vraagt de verkoper om een deel te betalen? Dan moet je dit laten noteren door de notaris in de verkoopakte.

Kan je het kadastraal inkomen aanvechten?

Je kan dit enkel doen wanneer het kadastraal inkomen geschat of herzien werd, en dit binnen een tijd van twee maanden na de zogenaamde betekening.


Terug naar overzicht