Betaal ik belastingen bij de verkoop van een geërfde woning?

Wanneer mensen iets erven, dan moeten daar in Vlaanderen belastingen op betaald worden. (oftewel de successierechten) Zo is er een opsplitsing van het nalatenschap in twee delen: de erfbelasting op roerende goederen en die op onroerende goederen. Maar wat als je nu een woning hebt geërfd van een familielid en je wil deze verkopen? Welke belastingschuld schuilt er dan om de hoek? 

Laat ons beginnen met een voorbeeld: door het overlijden van iemand uit je familie, erfde je begin dit jaar een woning. Omdat je al een eigen woning hebt gekocht en die je dringend wil renoveren, wil je de geërfde woning binnen de 2 jaar verkopen aan een hogere prijs dan vermeld in het nalatenschap. Maar zal je hier dan nog extra voor belast worden als je verkoopt aan een hogere prijs?

Wel, je bent geen meerwaardebelasting verschuldigd bij de verkoop van een woning uit een erfenis. Maar wees je er wel van bewust dat de fiscus binnen de twee jaar na het aangeven van een nalatenschap nog een erfbelasting kan aanrekenen als je het pand verkoopt aan een veel hogere prijs dan de schatting op het moment van de erfenis. De waarde van deze schatting is dus ontzettend belangrijk. Er mag geen onderschatting of overschatting gebeuren, want anders volgen er nog extra belastingen. Daarom schakel je voor een schatting best de diensten in van een erkend schatter of vraag je een bindende schatting bij het VlaBel. Laat je de schatting door één van voorgaande uitvoeren, dan ontloop je een boete of hogere erfbelasting. 

Voor het aangeven van de erfenis kan je je laten bijstaan door een notaris. Maar het is wel aan jou als erfgenaam om die meerwaarde zelf aan te geven binnen de 10 maanden. Anders volgt er een boete van de fiscus. 
Verkrijg je een woning via een schenking? Dan is de meerwaarde wel belastbaar bij verkoop binnen de vijf jaar.

Percentages boetes

Die boete is afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven (meer)waarde en werkelijke (schattings)waarde. 

  • Verschil < 10%  => geen extra belasting
  • Verschil tussen 10% en 25% => 5 procent extra belasting
  • Verschil tussen 25% en 50% => 10 procent extra belasting
  • Verschil 50% en 100% => 15 procent extra belasting 

Belasting vermijden

Wil je het risico op extra belastingen vermijden? Dan wacht je best 2 jaar met het verkopen van de geërfde woning. Want tot dan heeft de fiscus de tijd om belastingen te innen. Dus wil je een geërfde woning met een hogere prijs verkopen, dan is het best het wachten waard.

Terug naar overzicht