Gemeente in cijfers: HERENT

Ken jij je eigen gemeente op vlak van wonen, vastgoed of infrastructuur? Weet je bijvoorbeeld hoeveel woongelegenheden er zijn in het dorp waarin je woont? Of hoeveel procent woningen er nog bestaan van voor het bouwjaar 1900? Je kent je eigen buren misschien wel goed, maar weet je hoeveel dorpsgenoten er in totaal zijn binnen je gemeente? Wij willen jou je gemeente op een andere manier leren kennen. En dit doen we aan de hand van officiële en de meest recente cijfergegevens, maar wel steeds met fijn en interessant cijfermateriaal. We analyseren zoveel mogelijk gemeenten uit de omgeving. Maar omdat Immo Liv'it er zijn kantoor heeft, kunnen we natuurlijk niet anders dan te beginnen met de fijne gemeente HERENT.

Aantal inwoners

Starten doen we met het aantal inwoners in Herent (Herent - Winksele - Veltem). De laatste jaren ontstaat er een tendens waarbij er heel wat mensen verhuizen vanuit Leuven naar Herent. Dit omwille van de hogere prijzen in de stad, maar ook omdat er heel wat mensen kiezen voor een rustigere omgeving en dit op korte afstand van het stadscentrum. Daarbij lijkt Herent dus een gegeerde gemeente voor. Op 5 jaar tijd is het aantal Herentenaars dan ook met ruim 1.000 inwoners toegenomen. (ook rekening houdende met mensen die verhuisd zijn naar een andere gemeente)

Aantal woongelegenheden

Meer inwoners vertaalt zich natuurlijk in meer woonentiteiten. Ook daar kende Herent een sterke groei tijdens de laatste jaren. Met een stijging van ruim 600 woongelegenheden, bereikt de gemeente bijna de kaap van 1000 woningen. (*huizen+appartementen)

 

Woningen naar bouwjaar

Het merendeel van de woningen in Herent kent een bouwjaar dat zich situeert tussen 1971 en 2000 (32%). Daarnaast is het opmerkelijk dat Herent bijna 20% woningen telt die gebouwd zijn voor 1990 of tijdens de eerste helft van de vorige eeuw. 

Aantal laadpunten voor auto's

De opkomst van de elektrische wagen heeft ook een invloed op het wegennet van Herent. Waar er de voorbije jaren niet helemaal werd geïnvesteerd in het laadpalen netwerk op openbare plaatsen, heeft de gemeente Herent in 2022 een grote stap vooruit gezet. Zo waren er in 2021 nog maar 6 publieke laadpalen terwijl er in 2022 maar liefst 22 laadpalen beschikbaar waren voor de Herentse inwoners. Dit aantal zal ongetwijfeld nog sterk toenemen.

Mannen en vrouwen

Maar wie woont er nu juist in Herent? Uit onderstaande tabel zien we dat de mensen tussen de 55 en 59 jaar oud het meest vertegenwoordigd zijn in de gemeente. Dit is zowel bij mannen als bij vrouwen het geval. Opvallend: bij de beide geslachten zien we tussen 15 en 24 jaar een afname van inwoners, vermoedelijk omdat deze jongeren gaan studeren en tijdelijk verhuizen naar een andere gemeente of universiteitsstad. Bij de oudste generatie is het duidelijk dat de vrouwen het sterke geslacht zijn met vrijwel ruim 300 inwoners meer dan het andere geslacht.

Horeca en handelspanden

Kan jij alle horecazaken in groot-Herent opsommen als je weet dat de gemeente er momenteel 39 telt?  Gelukkig kent Herent hierin een positieve tendens en heb je nog verschillende terrasjes om iets te gaan drinken. Daarnaast zien we een leegstandscijfer van de handelspanden in Herent dat overwegend stabiel blijft. Hopelijk voor de gemeente en haar inwoners blijft dit cijfer in de toekomst dalen zodat alle leegstaande handelszaken terug een nieuwe eigenaar krijgen.

Terug naar overzicht