De rentmeester en de syndicus, een wereld van verschil!

Ken jij het verschil tussen een syndicus en een rentmeester? Dan behoor je tot een kleinere groep, want heel veel mensen halen deze twee vastgoedtermen snel door elkaar. Niet verwonderlijk, want sommige taken kunnen wat op elkaar lijken. Maar een verschil tussen beide beroepen is er wel degelijk. En dat kunnen onze eigen rentmeesters alleen maar beamen. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de rentmeester en de syndicus, laten we (wie anders?) onze rentmeesters zelf aan het woord. Xander en Wim geven je een inkijk in de dagelijkse werking van het rentmeesterschap van Immo Liv'it.

De rentmeester beheert het vastgoedpatrimonium van vastgoedeigenaars die huur worden aangeboden op de particuliere huurmarkt. De rentmeester is de tussenpersoon tussen de verhuurder en de huurder van een huurwoning. Zo zal hij steeds optreden in naam van de verhuurder en 'regelt' hij de verhuur van het pand. De verhuurder geeft de rentmeester namelijk een mandaat om deze opdracht te kunnen uitvoeren. 

4 peilers

Maar wat doet de rentmeester nu juist? "Wel, als we het werkgebied van een rentmeester in kaart willen brengen, dan kunnen we ons baseren op 4 peilers: algemene administratie, financieel beheer, technische opvolging en de verhuur an sich", aldus Wim. "Op vlak van administratie zijn we verantwoordelijk als aanspreekpunt voor de huurder, en volgen we transparant alle communicatie op. Daarnaast vragen we de nodige attesten en brandpolis op. Bovendien rapporteert we steeds aan de verhuurder over de gemaakte administratieve taken." Andere zaken die hier nog onder vallen: plaatsbeschrijvingen organiseren, schikken van de huurwaarborgen, samen met het verhuurteam huurders implementeren in de database, ... 

Een tweede peiler is het technische beheer bij de verhuur van een woning. Xander: "Eén van de grootste taken die een rentmeester uitvoert, is zorgen dat herstellingswerken worden uitgevoerd. Na analyse kijkt we of een vakman of hersteldienst een herstelling moet uitvoeren. Op dat vlak zorgen we voor een 7/7 ondersteuning dankzij de digitale kanalen waarmee we werken."

De financiële opvolging bij een verhuur is voor veel verhuurders een heikel punt. Zeker als het niet correct loopt en huurachterstand dreigt te ontstaan. De rentmeester houdt toezicht op de maandelijkse inning van de huurgelden en ziet dat de verhuurder deze huurinkomsten rechtstreeks ontvangt. Daarnaast verzenden de rentmeesters aanmaningen naar de huurders bij huurachterstand, passen ze de jaarlijkse indexering toe op de huurprijs, zorgen ze voor bijstand in een juridische procedure, ...

Xander gaat verder: "And last but not least: samen met het hele verhuurteam stellen we een sterk verhuurdossier op, adverteren we de huurpanden online en offline en organiseren we bezoeken. Er wordt gezocht naar een geschikte kandidaat-huurder en in overleg met de verhuurder wordt een geschikte kandidatuur uitgekozen. Maar de verhuurder behoudt als eigenaar de uiteindelijke beslissing wie het pand zal huren."

Wim vat het de belangrijkste regel voor ons rentmeesterschap nog even samen:"Het is ons uiteindelijke doel dat een verhuurder zijn opbrengsteigendom zorgeloos kan verhuren. En dat de lasten van een verhuur helemaal worden doorgegeven aan ons, de rentmeesters. Zo heeft een verhuurder meer vrije tijd over voor andere en fijnere activiteiten."

Verschil met syndicus

Het verschil met de syndicus is dat een syndicus de belangen behartigt van de VME (vereniging van mede-eigenaars) in een gebouw met meerdere eigenaars. Dat wil zeggen dat de syndicus instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke eigendommen in het woongebouw. Denk aan het onderhoud van de liften, een defecte garagepoort laten herstellen, het aanduiden van een kuisploeg voor de inkomhal of een tuinman voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen rondom het gebouw.

Maar de syndicus zal zich ook ontfermen over het financiële beheer en de administratieve taken van de VME. Ook zal een syndicus optreden als bemiddelaar als er discussies ontstaan tussen de verschillende mede-eigenaars.

Digitale rentmeester

En wat nog bijzonder is: bij Immo Liv'it verloopt het rentmeesterschap vrijwel volledig digitaal via een applicatie. Wat ontzettend belangrijk is in dit digitale tijdperk. Zo kan je als verhuurder of huurder 24u/24u een verhuurdossier inkijken, snel communiceren en documenten uploaden of downloaden. Maar langs deze weg gebeuren ook de betalingen van huurgelden, aanvragen tot herstellingen voor een huurder, uitnodigingen voor een huurwaarborg, ... 

Ben je verhuurder van een huurpand en wil je vrijblijvend kennismaken met onze rentmeesters? Maak dan een afspraak via info@immolivit.be of 0470/55 64 24!

Terug naar overzicht