Het asbestattest bij verkoop in Vlaanderen in een notendop

Als je een woning verkoopt, moet je sinds eind 2022 nagaan of je een asbestattest nodig hebt voor de verkoop van het gebouw. Intussen is dat asbestattest een welgekend begrip bij de mensen. Maar het is opvallend dat ze vaak niet weten wat dit attest inhoudt zoals bv. de geldige duurtijd van het attest of wat een niet-destructieve inventarisatie is. We verduidelijken graag nog even hoe dit alles juist in elkaar zit.

Als je eraan denkt om een woning te verkopen, moet je als verkoper controleren of je verplicht ben om een asbestattest te voorzien bij de verkoop van het pand. Als het bouwjaar dateert van voor 2001, dan zal je een gecertificeerde asbestdeskundige moeten aanstellen voor een controle. Ook wel een asbestinventarisatie genoemd.

Bij deze asbestcontrole zal de expert een inventarisatie opmaken van de (al dan niet) aanwezige asbestmaterialen in het gebouw. Dat plaatsbezoek van de asbestexpert is trouwens niet-destructief, wat wil zeggen dat er geen wanden of muren worden beschadigd om ingesloten asbest in de muren op te sporen. Er wordt dus alleen een beschrijving gemaakt van de risicovolle asbestmaterialen die gevaarlijk kunnen zijn bij het dagdagelijks gebruik van de woning. Wel kan het voorkomen dat de controleur een staal moet nemen voor het labo zodat er met zekerheid kan gecontroleerd worden of het labostaal negatief of positief is. Wanneer de expert alle data heeft ingevoerd, zal hij/zij een attest ontvangen van OVAM. Dat attest zal de expert dan aan de eigenaar van het gebouw bezorgen.

Geldigheidstermijn asbestattest

Belangrijk om te weten is dat een asbest 10 jaar geldig is. Als een woning na 10 jaar terug verkocht wordt, zal er opnieuw een asbestattest moeten opgemaakt worden. Bij residentiƫle panden die eerder een asbestveilig attest ontvingen (= 0 asbestmaterialen), zal de geldigheidstermijn weldra gelden voor onbepaalde duur.

Het kan ook voorkomen dat er een kortere termijn voor het asbestattest wordt toegekend. Bijvoorbeeld als een asbestcontroleur beperkt werd in de asbestinventarisatie van een gebouw omdat er enkele ruimten gesloten waren tijdens het plaatsbezoek.

Geen attest bij verkoop?

Als je geen asbestattest voorhand hebt bij de verkoop van een pand met een bouwjaar voor 2001, dan kan het nog helemaal fout lopen. Want als de notaris vaststelt dat de koper geen geldig asbestattest heeft ontvangen, dan kan de notaris geen overeenkomst laten sluiten. En de koper kan de verkoop nog nietig laten verklaren. 

Bij Immo Liv'it zorgen we ervoor dat je als verkoper hier niet over moet nadenken. Wij regelen de controle van de asbestinventarisatie zodat je over een geldig asbestattest beschikt bij de verkoop.

Appartement en huis

De verkoper zal altijd een attest in zijn bezit moeten hebben, zowel bij de verkoop van een appartement of een huis met een bouwjaar voor 2001. In een appartementsgebouw is het appartement privatief en is er dus een inventarisatie nodig als er een verkoopovereenkomst wordt getekend. Dat geldt anders bij de gemene delen van het appartement (inkomhal(len), gangen, gemeenschappelijke bergruimtes, ...), want daar is er pas een verplichting vanaf 1 mei 2025. Syndici hebben dus nog een jaar de tijd om dit in orde te brengen. 

Terug naar overzicht