Nieuwe regels voor de vastgoedsector in 2023: de renovatieplicht

De start van het nieuwe jaar 2023 brengt heel wat veranderingen met zich mee. Ook op de vastgoedmarkt wijzigen er een aantal spelregels. Eén van de belangrijkste nieuwe maatregelen: het invoeren van de renovatieverplichting voor woningen en appartementen die verkocht worden na 1 januari 2023.

Ben je van plan om volgend jaar op huizenjacht te gaan? Of weet je dat je de komende maanden de nieuwe eigenaar zal worden van een huis of appartement? Dan moet je rekening houden met de nieuwe renovatieverplichting. Dat is een verplichte maatregel die de Vlaamse overheid heeft opgelegd voor energieverslindende woningen in ons land. Heel belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de datum van de notariële akte, en dus niet van de onderhandse overeenkomst of compromis.

Welke panden vallen er nu onder de term 'energieverslindend'? Daarvoor moet je kijken naar het energieprestatiecertificaat (EPC) en de score van dat rapport. Scoort je woning niet goed (label E of F)? Dan verplicht de overheid je om binnen de 5 jaar je eigendom energetisch te renoveren. Na deze renovatie moet de score van het nieuwe EPC ten minste label D zijn. 

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Want vanaf 1 januari 2028 moet de EPC-score bij een verkoop minstens een label C behalen. Vijf jaar later in 2035 is de vereiste bij huizen dat het EPC niet lager te scoort dan label B (en label C voor appartementen). Ten slotte zal je woning vanaf 1 januari 2045 een EPC-score moeten halen van het label A.

Zware sancties

Als je niet tijdig renoveert, dan hangt er je een grote boete boven het hoofd. Dit kan enerzijds een administratieve boete zijn van 500 euro, maar in het slechtste geval riskeer je een financiële geldboete van maar liefst 200 000 euro. Daarenboven krijg je meteen een termijn opgelegd om de energetische renovatie alsnog uit te voeren. Alle controles zullen worden bijgehouden in een databank waarin alle EPC's verzameld worden.

Maar ook de verkoper moet alle informatieverplichtingen (advertenties etc.) bij een verkoop naleven alsook het EPC afleveren bij de onderhandse overeenkomst om de koper te informeren. Doet hij dat niet, dan volgt er een sanctie van maximum 5000 euro. Het is natuurlijk belangrijk dat je koper volledig en juist informeert. Maar ook dat je de koper wijst op de noodzakelijke renovatieverplichtingen.
Ben je niet mee vertrouwd met al het bovenstaande, dan kan je steeds beroep doen op de expertise van Immo Liv'it om de verkoop van je woning vlot te laten verlopen.

Nietigheid verkoop

Deze maatregel geeft een koper de mogelijkheid een schadevergoeding te vragen als hij de informatie van het EPC-label niet heeft ontvangen voor de verkoop en als de score label E of F blijkt te zijn. De koper kan zelfs de verkoop nietig verklaren als deze situatie zich voordoet.

Ben je niet mee vertrouwd met al het bovenstaande, dan kan je steeds beroep doen op de expertise van Immo Liv'it om de verkoop van je woning vlot te laten verlopen.

Terug naar overzicht