Wie betaalt voor lekdetectie bij lekkages in een appartementencomplex?

Stel, je bent huurder van een appartement en plotseling wordt je geconfronteerd met een vochtprobleem, zoals een lekkage. De syndicus neemt snel maatregelen en laat een lekdetectie uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. Maar wie moet uiteindelijk opdraaien voor de kosten van deze lekdetectie?

Verantwoordelijkheid afhankelijk van de oorzaak

Als huurder vraag je je misschien af wie er moet betalen voor de lekdetectie bij een vochtprobleem in je appartement. In de meeste gevallen geldt dat als het lek wordt veroorzaakt door een defect in het appartement zelf, zoals een lekkende leiding of een overstroming van de wasmachine, de verhuurder verantwoordelijk is voor de kosten van de lekdetectie en eventuele reparaties.

Echter, als het lek te wijten is aan een probleem met de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals een lekkend dak of een defecte leiding in de muur, dan is het de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) om deze kosten te dragen.

Wat te doen?

Het is altijd verstandig om als huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van een lekkage, zodat deze actie kan ondernemen en eventuele verdere schade kan voorkomen. In sommige gevallen kan de verzekering van het gebouw, de zogenaamde blokpolis, de kosten van de lekdetectie dekken. Het is dus een goed idee om dit vooraf te controleren. Bij een schadegeval doen zowel de verhuurder als de huurder aangifte bij hun verzekeraar.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor schade of verlies tijdens de periode waarin hij van het onroerend goed geniet, tenzij hij kan bewijzen dat het zonder zijn toedoen voorgevallen is. Daarom is het belangrijk om verzekerd te zijn als huurder, zeker met de verplichte brandverzekering. De brandverzekering, ook wel woningverzekering genoemd, dekt onder meer waterschade en is sinds 2019 in Vlaanderen verplicht voor huurders. De brandverzekering voor de verhuurder dekt de eigendom (muren, gebouw).

Rol van de rentmeester

Heb je de verhuur van je verhuurpand in handen gegeven van onze rentmeester? Dan zal de rentmeester heel het schadegeval opvolgen van A tot Z. Zo wordt er bv. een lekdetectie door ons aangevraagd indien de syndicus nog geen expertise heeft besteld bij een expert. De rentmeester schakelt ook een klusjesman in om de geleden schade te herstellen als dit nodig blijkt te zijn. Daarnaast staan we ook in contact met de verzekeraar zodat we een goed overzicht kunnen opmaken van de gevolgschade die zal worden verzekerd. Uiteindelijke doel? Dat je als verhuurder zo weinig mogelijk wordt lastig gevallen voor dit schadegeval

Terug naar overzicht