De Wet Breyne: wat, voor wie en waarom?

Heb je wel eens van de Wet Breyne gehoord, maar weet je niet precies wat het inhoudt? Als bouwheer-koper ben je sterk afhankelijk van professionals. Denk aan de aannemers, architecten of projectontwikkelaars voor de realisatie van je nieuwbouwwoning. Daarom biedt de wetgeving bescherming aan de koper-bouwheer om ervoor te zorgen dat je project correct wordt uitgevoerd.

Wat is de Wet Breyne?

De Wet Breyne, ook wel de 'Woningbouwwet' genoemd, beschermt kopers die een woning laten bouwen. Wanneer je een huis laat bouwen, moet de verkoper (die ook een promotor of aannemer kan zijn) zich houden aan strenge regels om jou, de koper-bouwheer, te beschermen. Het is belangrijk te weten dat niet elk bouwproject onder de Wet Breyne valt. Alleen bouwprojecten die ook een aankoop omvatten, vallen onder deze wet.

Voor wie?

De wet is van toepassing op:

 • Aannemingscontracten voor bouwwerkzaamheden
 • Verkoop op plan
 • Sleutel-op-de-deurcontracten

Ook bij de verkoop van een bestaande woning met aanzienlijke verbouwingswerken (minstens 80% van de verkoopprijs en meer dan 18.600 euro) is de wet van toepassing.

De wet geldt als het gebouw bedoeld is voor bewoning of voor gemengd gebruik (bewoning en werk) en als betalingen worden gedaan voordat de werken volledig zijn afgerond.

UItzonderingen

De wet geldt niet als:

 • Er afzonderlijke contracten met verschillende aannemers worden afgesloten.
 • Werken worden uitgevoerd in een al in eigendom zijnde woning buiten een eigendomsoverdracht.
 • Het contract wordt afgesloten met overheidsinstanties zoals gemeenten.
 • Woningen worden gebouwd als zakelijke activiteit voor verkoop.
 • Het contract een studieovereenkomst voor bouwwerkzaamheden betreft.

Garanties van de Wet Breyne

De wet biedt onder andere de volgende garanties:

 • Een voorschot van maximaal 5% van het contractbedrag.
 • Betaling in termijnen, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.
 • Een vooraf vastgestelde totaalprijs met voorwaarden voor eventuele aanpassing.
 • Oplevering in twee fasen: een voorlopige en een definitieve oplevering (minstens één jaar na de voorlopige oplevering).
 • Verplichte financiële waarborg bij niet-nakoming van verplichtingen door de aannemer.
 • Tien jaar aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stabiliteit of stevigheid van de woning beïnvloeden.

Het niet naleven van de Wet Breyne indien van toepassing kan leiden tot de nietigheid van het contract of de betreffende clausules!

Terug naar overzicht