Een totale makeover voor de watertoets in 2023

Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe watertoets in werking. Dit instrument is een informatief rapport voor de overstromingsgevoeligheid van alle percelen en gebouwen in Vlaanderen. Door het stevige timmerwerk aan het vernieuwde rapport komt er automatisch een einde aan de voormalige watertoetskaarten met de vermelding van eventuele overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden.

Bij het kopen of verkopen van een eigendom is er sinds begin dit jaar een meldingsplicht van de watertoets. Deze nieuwe kaarten zijn concreter, meer up-to-date en actueler omtrent de simulatie van overstromingen. De informatie omtrent de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen moet bovendien vermeld worden in zowel advertenties bij de verkoop alsook in de verkoopakte. Zo is de koper volledig ge├»nformeerd indien zijn nieuwe eigendom gevoelig zou zijn voor overstromingsgevaar. 

P-score en G-score

De inhoud van de vernieuwde watertoets zal dus anders geïnterpreteerd moeten worden. Weg met de effectieve of mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Vanaf vandaag wordt er gewerkt met een P-score (voor een perceel) en een G-score (voor een gebouw). Afhankelijk van de ligging van het perceel of het gebouw, kan er een score behaald worden van klasse A tot en met klasse D.

  • Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
  • Klasse B: kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050
  • Klasse C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat
  • Klasse D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat

Voorts staat ook de eventuele bron van overstroming weergegeven in het rapport. Zo heb je een pluviale overstroming, de fluviale overstroming en een overstroming aan zee.

  • Pluviale overstromingen: overstromingen door intense neerslag
  • Fluviale overstromingen: grote rivieroverstromingen
  • Kustoverstromingen: overstromingen van uit de zee

Nieuwbouw en bouwgronden

Wil je een huis bouwen op een perceel dat is opgenomen in de nieuwe kaarten van de watertoets? Dan kan de vergunningverlenende overheid je onderwerpen aan (strenge) voorwaarden. Het is zelfs mogelijk dat de lokale overheid je bouwaanvraag weigert als het bouwperceel getroffen is door een overstromingsgevoelig gebied van de nieuwe watertoets. Het is dus belangrijk om de nieuwe kaarten zeker te raadplegen wanneer je een vergunningsaanvraag zou indienen. Het kan voorvallen dat bepaalde percelen of gebouwen nu wel in overstromingsgevoelig gebied liggen, of omgekeerd.

Om chaos te vermijden indien een project wel of geen bijkomend advies nodig had, geven de nieuwe advieskaarten deze noodzaak aan. Handig is ook dat er nu een overzicht is welke waterloopbeheerder je zal voorzien van dat advies. Uiteraard ligt de finale beslissing bij de verantwoordelijke overheid.

Extra informatie

We snappen dat deze hernieuwde regelgeving je petje te boven kan gaan. Daarom kan je steeds bij ons terecht voor een hapklare uitleg en vertellen we jou wat de watertoets in jouw specifieke situatie kan betekenen. Je kan ook zelf op onderzoek gaan door te klikken op de volgende link: https://www.waterinfo.be/Watertoets

Terug naar overzicht