Het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw: kom jij in aanmerking?

De kans is bijzonder klein dat je nog niet gehoord of gelezen hebt over het verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en wederopbouw van een woning in Vlaanderen. Als dat wel zo is, dan lees je best even mee als je met concrete bouwplannen in je hoofd zit. Deze hele regelgeving wil je aanmoedigen energiezuinig te bouwen. Maar aan welke voorwaarden moet je nu voldoen om in aanmerking te komen voor dit kortingstarief?

We starten met een belangrijk detail: sloop en wederopbouw wordt door de fiscus niet beschouwd als renovatie. In principe geldt voor de afbraak en nieuwbouw het gebruikelijke btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kan je dus genieten van de 6%-regel. Het doel van deze regeling is om eigenaren aan te moedigen hun oude woning af te breken en te vervangen door een nieuwe, duurzame en energiezuinige woning. Het tarief maakt de werken financieel toegankelijker en kan aanzienlijke besparingen opleveren. Het is belangrijk om te onthouden dat het verlaagde tarief enkel van toepassing is op werken die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2021.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief van 6% moet de eigenaar van de woning dus voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de woning minstens 10 jaar oud zijn en gebeurt de handeling van afbraak en wederopbouw in 1 keer. De eigenaar is daarnaast verplicht deze woning zelf te bewonen als hoofdverblijfplaats na de wederopbouw. Wat dus niet telt: woningen die na de wederopbouw verhuurd worden of voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Momenteel heel België

Normaliter geldt deze korting alleen voor woningen gelegen in de Vlaamse steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. Maar tijdens de coronaperiode (januari 2021) werd deze wetgeving uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. Zo kan je nog tot en met 31 december 2023 genieten van dit kortingstarief.

Het verlaagde tarief van 6% is van toepassing op de afbraakwerken, de bouwwerken, alsook de diensten van architecten en veiligheidscoördinatoren. Bovendien geldt het verlaagde tarief ook voor de levering en plaatsing van materialen zoals ramen, deuren, keukens, sanitair, verwarming, ventilatie en isolatie. De levering en plaatsing moet wel georganiseerd worden door één en dezelfde aannemer.

Tijdelijk is er ook een 6%-regel voor zonnepanelen, zonneboilers er warmtepompen die geïnstalleerd worden bij woningen jonger dan 10 jaar oud. Gaat het om een woning ouder dan 10 jaar? Dan wordt er al langer gewerkt met een kortingstarief.

Terugvordering

Let wel, de premie kan door de overheid teruggevorderd worden. Hoe moeten we dit dan zien?

  • als de voorwaarden voor het kortingstarief niet worden nageleefd
  • de omgevingsvergunning wordt niet binnen de wettelijke termijnen uitgevoerd of de vergunning wordt vernietigd
  • de EPB-eisen voldoen niet van de wederopbouw
  • voor de ingebruikname van het nieuwe gebouw wordt de omgevingsvergunning overgedragen aan een rechtspersoon
  • de eigendom van een perceel grond of van een af te breken of op richten gebouw wordt tijdens het bouwproces overgedragen aan een rechtspersoon (= onderneming) of belast met een zakelijk recht dat in het voordeel is van een rechtspersoon

Ten slotte is het verstandig om contact op te nemen met een betrouwbare expert om te bepalen of de werken in aanmerking komen voor het verlaagde tarief en om een schatting te maken van de kosten en besparingen van de sloop en wederopbouw van een woning. Hierbij kan u steeds bij Immo Liv'it terecht.

Terug naar overzicht