Huren in Vlaanderen: wat zijn de juiste opzegtermijnen en opzegvergoedingen?

Je hebt als verhuurder een huurcontract voor lange duur afgesloten met je huurder, maar nu trekt hij of zij al binnen de eerste drie jaar de deur achter zich dicht. Wat betekent dit voor jou als verhuurder? Laten we eens kijken naar de opzegtermijn en de bijbehorende opzeggingsvergoeding die binnen het Vlaamse Woninghuurdecreet vallen.

Als een huurder besluit om tijdens de eerste drie jaar van een huurcontract van lange duur (oftewel het oude 3-6-9 huurcontract) op te zeggen, gelden er speciale regels. In alle drie de gewesten heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst vervroegd te beëindigen, maar daar hangt wel een opzegtermijn van drie maanden aan vast. Echter, als de huurovereenkomst eindigt in die eerste driejarige periode, dan moet de huurder jou, de verhuurder, een opzeggingsvergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding hangt af van wanneer de huurovereenkomst eindigt.

Opzeggingsvergoeding

  • Als het contract in het eerste jaar wordt opgezegd, staat daar een vergoeding van drie maanden huur tegenover
  • Als het in het tweede jaar is, zijn dat twee maanden huur
  • Als het derde jaar wordt bereikt, betaalt de huurder één maand huur als vergoeding

Maar let op, het gaat niet om de datum waarop de huurder de opzegging doet, maar om de datum waarop de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt. Laat het ons uitleggen met een gemakkelijk voorbeeld: een huurcontract nam aanvang op 1 januari 2023. De huurder stuurt een aangetekende brief met de opzegging naar de verhuurder op 20 november 2023. Dan start de opzeggingstermijn van drie maanden op 1 december 2023 n loopt die tot 28 februari 2024. In dat geval moet de huurder twee maanden huur betalen als opzeggingsvergoeding gezien de huurovereenkomst eindigt in het tweede jaar van het huurcontract.

Niet geregistreerd?

En wat als de huurovereenkomst niet op tijd is geregistreerd? Dit is namelijk de verplichting van de verhuurder en moet binnen de 2 maand plaatsvinden vanaf de ondertekening van het huurcontract. In dat geval is de huurder geen opzegtermijn of vergoeding aan de verhuurder verschuldigd. Dit geldt ook in Brussel en Wallonië, maar alleen als een eerdere ingebrekestelling aan de verhuurder om de huurovereenkomst te registreren zonder gevolg is gebleven. Bij Immo Liv'it kan een verhuurder op beide oren slapen, want elke huurovereenkomst wordt tijdig geregistreerd.

Bovendien is de registratie gratis voor een huurcontract voor onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of 1 persoon. De verhuurder kan een boete krijgen als de overeenkomst niet tijdig geregistreerd is.

Korte duur huurcontract

Daarnaast bestaat er nog een ander soort huurovereenkomst: de huurovereenkomst van korte duur. Deze contracten duren maximaal drie jaar en de opzegginsmodaliteiten verschillen met een huurcontract van lange duur. Voor contracten afgesloten voor 2019 is er geen mogelijkheid voor beide partijen om eerder op te zeggen. Dit kan wel in onderling overleg. Bij huurcontracten van korte duur die na 1 januari 2019 werden afgesloten, kan enkel de huurder het contract opzeggen zonder reden. De verhuurder heeft in deze situatie geen wettelijke opzegmogelijkheden

Denk ook aan een opzeggingstermijn van 3 maanden die start op de eerste dag van de maand, na de maand waarin de opzegging is gedaan.

Opzeggingsvergoeding

  • anderhalve maand huur als contract na de opzegperiode eindigt tijdens 1e jaar
  • 1 maand huur als contract na de opzegperiode eindigt tijdens twee jaar
  • halve maand huur als contract na de opzegperiode eindigt tijdens derde jaar

Een contract van korte duur kan slechts één keer worden verlengd, onder dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijke contract, inclusief de huurprijs. Als geen van beide partijen 3 maand voor het einde van de huurovereenkomst heeft opgezegd, wordt die voortaan (en vanaf de begindatum) beschouwd als een huurovereenkomst van 9 jaar met daarbij horende opzegvoorwaarden.

Andere huurcontracten

Verder bestaan er nog andere soorten huurcontracten, naast die van korte en lange duur. Zo heb je nog de woninghuurcontracten van 9 jaar of meer en de levenslange huurcontracten voor residentieel vastgoed. Deze contracten hebben dan weer andere modaliteiten, maar komen in het algemeen minder voor dan de eerste 2 contracten die we hebben besproken in dit artikel. 

Verhuur je zelf een woning, maar heb je er geen kaas van gegeten? Of gaat de steeds strengere huurwetgeving je petje te boven? Geen enkel probleem, spring dan even binnen bij Immo Liv'it en onze collega's van het verhuurteam helpen je graag verder met de verhuur van je huurpand. Klik hier om hen te contacteren!

Terug naar overzicht