Isoleren over de perceelsgrens: steeds vaker discussie tussen buren

Renoveren en isoleren, dat zijn bijna 2 handen op 1 buik. Maar wat als je bij een renovatievergunning isolatie moet plaatsen over een bestaande scheidingsmuur, dus over de perceelsgrens? En wat als je buur hier niet mee akkoord gaat? Het gebeurt vaker dat er discussie ontstaat tussen buren over het isoleren over een perceelsgrens. Ontdek in deze blog de ins en outs van isoleren over de perceelsgrens, de voordelen en uitdagingen, en wat te doen als er geen overeenstemming is met de buur.

Bij renovaties waarbij een bestaande scheidingsmuur behouden moet blijven, kan isoleren over de perceelsgrens een interessante optie zijn als je niet langs de binnenkant van je woning kan isoleren. Het is echter essentieel om rekening te houden met eventuele bezwaren van aangrenzende buren. Want je mag natuurlijk niet zomaar zonder toestemming over de perceelsgrens isolatie plaatsen. Er moet dus ofwel een overeenkomst zijn met je buur of de wet moet een uitzondering voorzien. Ben je hier niet mee in orde? Dan kan je buur een directe verwijdering vragen van de geplaatste isolatie.

Buur weigert isolatiewerken

De beste optie is natuurlijk een overleg aangaan met je buur en een schriftelijke overeenkomst ondertekenen zodat je over het perceelsgrens mag gaan bouwen. Maar er bestaan uiteraard verschillende cases waarbij een buur de plaatsing van extra isolatie over zijn eigendom weigert. Als er discussie is, dan zal een rechter steeds nagaan of deze weigering door de buur gerechtvaardigd is. Zo zal de rechter nagaan of de weigering van de buur geen rechtsmisbruik is. Met andere woorden: kan de eis tot verwijdering jou onevenredig benadelen (als je te goeder trouw al iets gebouwd hebt) of is het overgebouwde gedeelte niet te omvangrijk waardoor de buur geen potentiƫle schade lijdt. Een naastgelegen buur mag zijn eigendomsrecht namelijk niet op een onredelijke wijze uitoefenen.

Het is aan de rechter om dan de juiste belangenafweging te maken tussen jouw voordeel, nl. een betere energie-efficiƫntie van je woning, en het nadeel van je buur omdat jij je woning zal uitbreiden en dit over het perceel van je buurman- en/of vrouw. Als de beslissing in jouw voordeel valt, dan moet je buur jou de toestemming geven dat jij zijn perceel mag betreden om de isolatiewerken uit te voeren.

Buitenisolatie aan de voorgevel

Zoals de titel het zegt kan je ook isoleren aan de voorzijde van de woning. Echter overschrijdt je dan mogelijks de rooilijn en spreken we van inname van openbaar domein. In principe wordt dit niet toegelaten, tenzij de overschrijding maximaal 14 centimeter bedraagt en er een positief advies is van de wegbeheerder, veelal de gemeente.

Zit je nog met vragen over dit onderwerp? Stel dan zeker je vraag via deze link!

Terug naar overzicht