Zonnepanelen en eigendomsvoorbehoud in Vlaanderen: waarom het belangrijk is om dit te kennen

Zonnepanelen zijn nog steeds een interessante keuze voor huiseigenaren in Vlaanderen. Niet alleen dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het creƫren van propere energie, maar ze kunnen ook de energierekening van een huishouden verlagen. Maar wat als je je woning verkoopt? Wist je dat er een eigendomsvoorbehoud kan rusten op de zonnepanelen? Lees mee wat dat eigendomsvoorbehoud op zonnepanelen inhoudt en welke rechten en plichten hiermee gepaard gaan.

Wat wil dat eigendomsvoorbehoud op zonnepanelen nu zeggen? Het is een clausule in een overeenkomst die stelt dat de verkoper van de zonnepanelen eigenaar blijft totdat de volledige betaling is ontvangen van de uiteindelijke koper. Dit betekent dat de koper de panelen niet mag of kan doorverkopen, verpanden of als onderpand gebruiken totdat ze volledig zijn afbetaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt doorgaans voor een bepaalde periode, meestal totdat de laatste termijnbetaling is ontvangen. Weet ook dat deze clausule is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en dat dit wettelijk is toegestaan.

Het eigendomsvoorbehoud is van belang voor zowel de koper als de verkoper. De verkoper heeft hiermee een middel om zijn financiƫle risico te beperken en de koper weet waar hij aan toe is en wat zijn rechten en plichten zijn. Het is belangrijk om de overeenkomst goed door te lezen en eventuele vragen te stellen voordat de koopovereenkomst wordt getekend. Zo voorkomt men onaangename verrassingen achteraf.

Wat gebeurt er bij verkoop van het huis?

Als de koper het huis verkoopt voordat de zonnepanelen zijn afbetaald, blijft het eigendomsvoorbehoud gelden voor de nieuwe eigenaar. Dit betekent dat de nieuwe eigenaar niet de rechtmatige eigenaar is totdat de laatste betalingstermijn is voldaan. Het is daarom belangrijk om de overeenkomst en het eigendomsvoorbehoud in de koopovereenkomst van het huis op te nemen.

Maar wat als de koper van de zonnepanelen de betaling van de zonnepanelen niet betaald? Dan blijft de verkoper van de zonnepanelen 'eigenaar' van de zonnepanelen en kan hij juridische stappen ondernemen om de betaling alsnog te ontvangen.Nota

Notaris checkt pandregister

Een registratie in dat pandregister is noodzakelijk en dient voor de tegenstelbaarheid aan derden van een bezitloos pandrecht (= eigenaar/schuldenaar/pandgever blijft in het bezit van een pand bij het in pand gegeven van dat goed. Hij mag verkopen ondanks een pandrecht. ) en het eigendomsvoorbehoud zoals hierboven uitgelegd. Zodus ook voor zonnepanelen is dit register een handig overzicht.

Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat dat het pandregister wordt geraadpleegd, zal de notaris bij verkoop dit register toch nagaan. Na controle zal de notaris een clausule toevoegen aan de akte. 


Niet helemaal duidelijk? Bij ons kan je steeds terecht voor extra duiding!

Terug naar overzicht